Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác

Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác

Phân biệt đối xử về tuổi tác là hành vi đối xử với người xin việc hoặc nhân viên một cách kém thiện chí hơn vì lý do tuổi tác của họ.

Đạo Luật Chống Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác trong Tuyển Dụng (Age Discrimination in Employment Act, ADEA) cấm phân biệt đối xử với những người từ 40 tuổi trở lên. Đạo Luật này không bảo vệ cho những người lao động dưới 40 tuổi mặc dù một số tiểu bang có luật bảo vệ người lao động trẻ khỏi bị phân biệt đối xử về tuổi tác. Luật không cấm chủ lao động hoặc một thực thể khác chịu sự điều chỉnh của luật thiên vị cho người lao động lớn tuổi hơn so với người lao động nhỏ tuổi hơn, ngay cả khi cả hai đều từ 40 tuổi trở lên.

Phân biệt đối xử có thể xảy ra khi nạn nhân và người gây ra hành vi phân biệt đối xử này đều trên 40 tuổi.

Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác & Các Tình Huống Tại Nơi Làm Việc

Luật cấm phân biệt về bất kỳ khía cạnh nào của việc làm, bao gồm tuyển dụng, sa thải, tiền lương, giao việc, thăng chức, đình chỉ, đào tạo, quyền lợi, và bất kỳ điều khoản hay điều kiện làm việc nào khác.

Chống Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác & Quấy rối

Quấy rối một ai đó vì tuổi tác của họ là trái pháp luật.

Hành vi quấy rối có thể bao gồm, ví dụ, nhận xét mang tính xúc phạm hoặc sỉ nhục về tuổi tác của ai đó. Mặc dù luật không cấm hành vi trêu chọc đơn giản, những nhận xét lấc cấc, hoặc những sự cố xảy ra một lần mà không quá nghiêm trọng, nhưng hành vi quấy rối là trái pháp luật khi nó diễn ra quá thường xuyên hoặc nghiêm trọng đến mức tạo ra môi trường làm việc thù địch hoặc có tính xúc phạm hoặc khi dẫn đến quyết định bất lợi về việc làm (chẳng hạn nạn nhân bị sa thải hoặc giáng chức).

Người quấy rối có thể là người giám sát của nạn nhân, người giám sát ở một khu vực khác, đồng nghiệp, hoặc ai đó không phải là nhân viên của chủ lao động, chẳng hạn khách hàng đối tác hoặc khách hàng mua sản phẩm.

Chống Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác & Chính Sách/Thực Hành Về Việc Làm

Chính sách hoặc thực hành về việc làm áp dụng cho mọi người, bất kể tuổi tác, có thể là bất hợp pháp nếu có tác động tiêu cực lên người xin việc hoặc nhân viên từ 40 tuổi trở lên và không dựa trên một yếu tố hợp lý ngoài tuổi tác (RFOA).