Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Khắc Phục Đối Với Phân Biệt Đối Xử Về Việc Làm

Khắc Phục Đối Với Phân Biệt Đối Xử Về Việc Làm

Bất kể phát hiện ra hành vi phân biệt đối xử khi nào, thì mục tiêu của luật là đưa nạn nhân của hành vi này trở về đúng vị trí (hoặc gần đúng vị trí) mà nạn nhân có được nếu không xảy ra hành vi phân biệt đối xử này.

Các hình thức giảm nhẹ sẽ phụ thuộc vào hành động phân biệt đối xử và tác động của nó lên nạn nhân. Ví dụ: nếu ai đó không được chọn cho một công việc hoặc thăng chức do bị phân biệt đối xử, biện pháp khắc phục có thể bao gồm giao việc đó và/hoặc tiền truy lĩnh và các quyền lợi mà đáng ra người đó đã nhận được.

Chủ lao động cũng sẽ được yêu cầu chấm dứt bất kỳ thực hành phân biệt đối xử nào và thực hiện các biện pháp để phòng ngừa hành vi phân biệt đối xử trong tương lai.

Nạn nhân của hành vi phân biệt đối xử cũng có thể thu hồi lại phí luật sư, phí chứng kiến của chuyên gia, và các chi phí tòa án.

Khắc Phục Có Thể Bao Gồm Tiền Bồi Thường Có Tính Trừng Phạt & Bù Đắp

Nạn nhân có thể được nhận tiền bồi thường có tính trừng phạt và bù đắp trong trường hợp bị phân biệt đối xử có chủ đích dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính (gồm cả việc mang thai, bản dạng giới tính và xu hướng tính dục), tôn giáo, tình trạng khuyết tật, hoặc thông tin di truyền của mình.

Tiền bồi thường có tính bù đắp trả cho nạn nhân để đền bù cho các chi phí tiền túi do hành vi phân biệt đối xử gây ra (chẳng hạn chi phí liên quan đến tìm việc hoặc chi phí y tế) và bồi thường cho bất kỳ tổn thương về cảm xúc nào (chẳng hạn nỗi khổ về tinh thần, sự bất tiện, hoặc mất niềm vui trong cuộc sống).

Tiền bồi thường có tính trừng phạt có thể được trao nhằm trừng phạt chủ lao động đã có hành vi phân biệt đối xử đặc biệt hiểm ác hoặc liều lĩnh.

Hạn Mức Tiền Bồi Thường Có Tính Trừng Phạt & Bù Đắp

Sẽ có hạn mức đối với số tiền bồi thường có tính trừng phạt và bù đắp mà một người có thể thu hồi. Những hạn mức này có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô của chủ lao động:

  • Đối với chủ lao động có từ 15-100 nhân viên, hạn mức là $50,000.
  • Đối với chủ lao động có từ 101-200 nhân viên, hạn mức là $100,000.
  • Đối với chủ lao động có từ 201-500 nhân viên, hạn mức là $200,000.
  • Đối với chủ lao động có trên 500 nhân viên, hạn mức là $300,000.

Chống Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác & Giới Tính & Tiền Bồi Thường Định Trước

Trong các trường hợp liên quan đến phân biệt đối xử về tuổi tác một cách cố ý, hoặc trong các trường hợp liên quan đến phân biệt đối xử về tiền lương dựa trên giới tính một cách cố ý dưới sự điều chỉnh của Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng, nạn nhân không thể thu hồi tiền bồi thường trừng phạt hoặc bù đắp, mà có thể được hưởng “tiền bồi thường định trước.”

Tiền bồi thường định trước có thể được trao nhằm trừng phạt hành vi phân biệt đối xử đặc biệt hiểm ác hoặc liều lĩnh. Số tiền bồi thường định trước mà có thể được trao tương đương với số tiền truy lĩnh trao cho nạn nhân.