Breadcrumb

  1. Home
  2. Thông tin bằng tiếng Việt
  3. Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Giới Tính

Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Giới Tính

Phân biệt đối xử dựa trên giới tính là hành vi đối xử với ai đó (người xin việc hoặc nhân viên) một cách không thiện chí vì lý do giới tính của họ, (gồm cả xu hướng tính dục, nhân dạng phái tính hoặc, hoặc việc mang thai của con người họ).

Phân biệt đối xử với một cá nhân vì bản dạng giới tính, bao gồm tình trạng chuyển giới, hoặc vì xu hướng tính dục là vi phạm Đề Mục VII. Để biết thêm thông tin về khiếu nại phân biệt đối xử liên quan đến LGBT, xem https://www.eeoc.gov/laws/guidance/what-you-should-know-eeoc-and-protections-lgbt-workers.

Phân Biệt Đối Xử Về Giới Tính & Các Tình Huống Tại Nơi Làm Việc

Luật cấm phân biệt đối xử khi nói đến mọi khía cạnh của việc làm, bao gồm tuyển dụng, sa thải, tiền lương, giao việc, thăng chức, đình chỉ, đào tạo, quyền lợi bổ sung, và bất kỳ điều khoản hay điều kiện làm việc nào khác.

Phân Biệt Đối Xử & Quấy Rối Về Giới Tính

Quấy rối ai đó vì giới tính của họ là trái pháp luật, gồm cả xu hướng tính dục, nhân dạng phái tính hoặc, hoặc việc mang thai của họ). Quấy rối có thể bao gồm “quấy rối tình dục” chẳng hạn như mời gọi tình dục không mong muốn, đề nghị cho phép quan hệ tình dục và quấy rối về tính dục thông qua lời nói hoặc hành động cơ thể. Tuy nhiên, quấy rối không nhất thiết phải về tính dục, mà có thể bao gồm những nhận xét mang tính xúc phạm giới tính của một ai đó, gồm cả xu hướng tính dục, nhân dạng phái tính hoặc, hoặc việc mang thai của họ. Ví dụ, quấy rối một người phụ nữ bằng những nhận xét mang tính xúc phạm về phụ nữ nói chung là hành vi trái pháp luật.

Cả nạn nhân lẫn người quấy rối đều có thể thuộc bất kỳ giới tính nào, và nạn nhân và người quấy rối có thể cùng giới hoặc khác giới.

Mặc dù luật không cấm hành vi trêu đùa chút cho vui, những nhận xét lấc cấc, hoặc những sự cố xảy ra một lần mà không thường xuyên hoặc nghiêm trọng, nhưng hành vi quấy rối là trái pháp luật khi nó diễn ra quá thường xuyên hoặc trầm trọng đến mức tạo ra môi trường làm việc thù địch hoặc có tính xúc phạm hoặc khi dẫn đến quyết định việc làm bất lợi (chẳng hạn nạn nhân bị sa thải hoặc giáng chức).

Người quấy rối có thể là người giám sát của nạn nhân, người giám sát ở một khu vực khác, đồng nghiệp, người cấp dưới, hoặc ai đó không phải là nhân viên của chủ lao động, chẳng hạn khách hàng đối tác hoặc khách hàng mua sản phẩm.

Phân Biệt Đối Xử Về Giới Tính & Chính Sách/Thực Hành Về Việc Làm

Chính sách hoặc thực hành về việc làm áp dụng cho mọi người, bất kể giới tính là gì, có thể là bất hợp pháp nếu nó có tác động tiêu cực đến việc làm của những người thuộc giới tính cụ thể và không liên quan đến việc làm và không cần thiết để vận hành công việc kinh doanh.