Breadcrumb

 1. Home
 2. Thông tin bằng tiếng Việt
 3. Tài liệu Thông tin: Đạo luật Không phân biệt đối xử về Thông tin Di truyền

Tài liệu Thông tin: Đạo luật Không phân biệt đối xử về Thông tin Di truyền

Đề mục II của Đạo luật Không phân biệt đối xử về Thông tin Di truyền (GINA) bảo vệ các cá nhân khỏi việc bị phân biệt đối xử trong công việc trên cơ sở thông tin di truyền. Đạo luật GINA bao hàm các chủ thuê lao động có từ 15 nhân viên trở lên, bao gồm các chính quyền tiểu bang và địa phương. Đạo luật cũng áp dụng cho các cơ quan giới thiệu việc làm, các tổ chức lao động, các chương trình đào tạo và học việc quản lý lao động liên kết, và chính quyền liên bang.

Định nghĩa Thông tin Di truyền

Thông tin di truyền có nghĩa là:

 • Thông tin về các xét nghiệm di truyền của một cá nhân;
 • Thông tin về xét nghiệm di truyền của một thành viên trong gia đình;
 • Bệnh sử gia đình;
 • Các thỉnh cầu về và việc tiếp nhận các dịch vụ di truyền bởi một cá nhân hoặc một thành viên trong gia đình; và
 • Thông tin di truyền về một bào thai do một cá nhân hoặc một thành viên trong gia đình mang trong người, hoặc của một phôi thai do một cá nhân hoặc một thành viên trong gia đình giữ trong người một cách hợp pháp sử dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản.

Các quyết định trong Công việc

Đạo luật GINA cấm việc sử dụng thông tin di truyền trong việc đưa ra các quyết định trong công việc, như là việc thuê mướn, sa thải, thăng tiến, tiền thù lao, và các điều khoản, điều kiện, và đặc quyền khác của công việc. Ví dụ, việc một chủ thuê lao động tái bổ nhiệm một nhân viên sang làm một công việc khác do chủ thuê lao động tin rằng công việc hiện tại là quá căng thẳng sau khi biết được bệnh sử gia đình của anh ấy về bệnh lý tim mạch, sẽ là bất hợp pháp. Việc cấm sử dụng thông tin di truyền để đưa ra các quyết định trong công việc thì không có sự ngoại lệ.

Việc có được Thông tin Di truyền

Đạo luật GINA cũng cấm không cho các chủ thuê lao động thỉnh cầu, yêu cầu, hoặc mua thông tin di truyền về những người xin việc hoặc nhân viên, ngoại trừ trong các hoàn cảnh rất hạn hẹp. Ví dụ, việc một chủ thuê lao động yêu cầu một người xin việc hoặc nhân viên trả lời các câu hỏi về bệnh sử gia đình trong một buổi khám sức khỏe liên quan đến công việc, như là một buổi khám sức khỏe trước khi tuyển dụng hoặc là một buổi khám sức khỏe đáp ứng cho công việc trong quá trình làm việc, là bất hợp pháp.

Có sáu hoàn cảnh rất hạn chế mà theo đó một chủ thuê lao động có thể thỉnh cầu, yêu cầu, hoặc mua thông tin di truyền:

 • Khi thông tin có được một cách vô ý, hay nói cách khác là tình cờ;
 • Như là một phần của một dịch vụ sức khỏe hoặc di truyền, như là một chương trình chăm sóc sức khỏe, mà do chủ thuê lao động cung cấp trên cơ sở tự nguyện;
 • Dưới hình thức bệnh sử gia đình nhằm tuân thủ các yêu cầu chứng nhận của Đạo luật Nghỉ chăm sóc Gia đình và Nghỉ bệnh, các luật về nghỉ phép của tiểu bang hoặc địa phương, hoặc các chính sách nghỉ phép nhất định của chủ thuê lao động;
 • Từ các nguồn mà mua bán và đăng tải thông tin di truyền một cách công khai, bao gồm báo chí, sách, tạp chí, và các nguồn dưới hình thức điện tử (như là các trang web có thể truy cập công khai);
 • Như là một phần của quá trình theo dõi di truyền mà hoặc là do luật yêu cầu hoặc là được cung cấp trên cơ sở tự nguyện; và
 • Bởi các chủ thuê lao động mà thực hiện việc xét nghiệm DNA cho các mục đích thực thi pháp luật như là một phòng thí nghiệm pháp y hoặc để nhận diện thi thể.

Các thỉnh cầu Hợp pháp về Thông tin Liên quan đến Sức khỏe

Do đạo luật GINA cấm không cho các chủ thuê lao động thỉnh cầu, yêu cầu, hoặc mua thông tin di truyền về một cá nhân, khi một chủ thuê lao động hỏi xin thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của một người xin việc hoặc một nhân viên (ví dụ như, nhằm hỗ trợ cho thỉnh cầu của một nhân viên về sự giúp đỡ hợp lý theo đạo luật ADA hoặc một thỉnh cầu về nghỉ bệnh), chủ thuê lao động nên báo trước cho nhân viên và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế của nhân viên, những người mà chủ thuê lao động đang thỉnh cầu thông tin từ họ, là không cung cấp thông tin di truyền.

Một chủ thuê lao động phải báo cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế của chính họ biết là không thu thập thông tin di truyền như là một phần của việc khám sức khỏe liên quan đến công việc khi chủ thuê lao động cho người xin việc hoặc nhân viên đi khám sức khỏe.

Bảo mật Thông tin Di truyền

Các chủ thuê lao động phải giữ bảo mật thông tin di truyền về những người xin việc và nhân viên và, nếu thông tin ở dạng văn bản, thì phải lưu giữ thông tin riêng ra với các thông tin nhân sự khác và lưu giữ thông tin trong các tệp thông tin y tế riêng biệt. Có sáu hoàn cảnh hạn chế mà theo đó một chủ thuê lao động có thể tiết lộ thông tin di truyền:

 • Cho nhân viên hoặc thành viên trong gia đình mà thông tin là thuộc về họ, ngay khi nhận được thỉnh cầu bằng văn bản của nhân viên hoặc của thành viên trong gia đình;
 • Cho một nhà nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp hoặc khác đang tiến hành nghiên cứu mà có tuân thủ các điều lệ liên bang nhất định;
 • Để đáp lại một án lệnh tòa, ngoại trừ việc là thực thể được bao hàm chỉ có thể tiết lộ thông tin di truyền mà được án lệnh cấp phép một cách rõ ràng;
 • Cho các quan chức chính quyền mà đang điều tra việc tuân thủ Đề mục II của đạo luật GINA, nếu thông tin có liên quan đến cuộc điều tra;
 • Phù hợp với quy trình chứng nhận cho việc nghỉ phép theo đạo luật FMLA, hoặc các luật về nghỉ chăm sóc gia đình và nghỉ bệnh của tiểu bang; hoặc
 • Cho một cơ quan y tế công cộng mà chỉ thông tin về biểu hiện của một bệnh lý hoặc chứng rối loạn mà dính dáng đến một bệnh truyền nhiễm mà biểu lộ một mối nguy hại gây tử vong trong thời gian ngắn hoặc bệnh tình gây đe dọa đến tính mạng.

Những Sự bảo vệ Khác

Việc trả thù một cá nhân vì phản đối lại các thông lệ lao động mà phân biệt đối xử dựa trên thông tin di truyền, hoặc vì gửi một cáo buộc phân biệt đối xử, làm chứng, hoặc tham gia bằng bất kỳ cách nào vào một cuộc điều tra, vào thủ tục xúc tiến vụ kiện, hoặc vào việc tố tụng theo đạo luật GINA, là cũng trái pháp luật. Ví dụ, việc một chủ thuê lao động chuyển một nhân viên sang một vị trí ít được nể trọng hơn sau khi nhân viên than phiền về việc chủ thuê lao động cố gắng có được thông tin di truyền trong một buổi khám sức khỏe đáp ứng cho công việc, sẽ là trái pháp luật.

Đạo luật GINA cũng cấm việc quấy rối trên cơ sở thông tin di truyền, như là các bình luận mang tính xúc phạm và miệt thị về thông tin di truyền của một cá nhân mà đủ trầm trọng hoặc lan truyền rộng rãi để gây nên một môi trường làm việc thù địch.