Breadcrumb

 1. Home
 2. Thông tin bằng tiếng Việt
 3. Tài liệu Thông tin: Phân biệt đối xử về Nguồn gốc Quốc gia

Tài liệu Thông tin: Phân biệt đối xử về Nguồn gốc Quốc gia

Cho dù một cá nhân (hoặc tổ tiên của cô ấy) là đến từ Trung Quốc, Nga, hoặc Nigeria, hoặc thuộc một nhóm sắc tộc, như là người gốc Tây Ban Nha hoặc người gốc Ả-rập, thì cô ấy vẫn có quyền hưởng các cơ hội việc làm giống như những người khác. EEOC áp dụng thi hành việc cấm phân biệt đối xử về nguồn gốc quốc gia trong công việc ở cấp độ liên bang theo Đề mục VII của Đạo luật về Quyền Dân sự năm 1964, mà bao hàm các chủ thuê lao động khu vực tư nhân có từ 15 nhân viên trở lên, các chủ thuê lao động thuộc chính quyền liên bang, các cơ quan giới thiệu việc làm, và các tổ chức lao động.

Về Phân biệt đối xử về Nguồn gốc Quốc gia

Việc phân biệt đối xử với bất kỳ nhân viên hoặc người xin việc làm nào do bởi nguồn gốc quốc gia của cá nhân là trái pháp luật. Không ai có thể bị chối bỏ về cơ hội việc làm bình đẳng do bởi nơi sinh, dòng họ, văn hóa, hoặc các đặc tính ngôn ngữ mà gắn liền chặt chẽ với một nhóm sắc tộc. Cơ hội việc làm bình đẳng không thể bị chối bỏ do bởi việc kết hôn hoặc kết giao với những người thuộc một nhóm có cùng nguồn gốc quốc gia; là thành viên hoặc kết giao với các nhóm quảng bá sắc tộc cụ thể; việc tham dự hoặc tham gia vào các trường học, nhà thờ, thánh thất hoặc đền thờ Hồi giáo mà thường gắn liền với một nhóm có cùng nguồn gốc quốc gia; hoặc một họ gắn liền với một nhóm có cùng nguồn gốc quốc gia. Ví dụ cho các vi phạm được bao hàm theo Đề mục VII bao gồm:

Các quyết định trong Công việc

Đề mục VII cấm các quyết định trong công việc, bao gồm các quyết định can hệ đến việc tuyển mộ, thuê mướn, thăng chức, phân tách, và sa thải hoặc nghỉ việc tạm thời, mà có mục đích hoặc ảnh hưởng của việc phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc quốc gia.

Việc quấy rối

Đề mục VII cấm việc quấy rối về nguồn gốc quốc gia khi việc quấy rối là quá trầm trọng hoặc lan truyền rộng rãi đến nỗi gây nên một môi trường làm việc thù địch. Một môi trường làm việc thù địch dựa trên nguồn gốc quốc gia có thể có các hình thức khác nhau, bao gồm những lời bôi nhọ sắc tộc, hình vẽ trên tường tại nơi làm việc, việc bạo hành thể chất, hoặc hành vi mang tính xúc phạm khác mà nhắm thẳng vào một cá nhân do bởi nơi sinh, tính cách sắc tộc, văn hóa, ngôn ngữ, trang phục, hoặc giọng nước ngoài. Các chủ thuê lao động được yêu cầu phải thực hiện các bước thích hợp để ngăn chặn và chỉnh đốn việc quấy rối trái pháp luật. Cũng như vậy, các nhân viên chịu trách nhiệm cho việc báo cáo các vụ quấy rối ở giai đoạn đầu nhằm ngăn chặn sự leo thang.

Ngôn ngữ

 • Phân biệt đối xử về Giọng

  Một chủ thuê lao động không thể đưa ra một quyết định dựa trên giọng nước ngoài của một nhân viên trừ khi việc giao tiếp nói tiếng Anh hiệu quả được yêu cầu để thực hiện các nhiệm vụ công việc và giọng của một cá nhân gây cản trở một cách chính yếu đến năng lực giao tiếp tiếng Anh của cô ấy.

 • Các yêu cầu về Thông thạo

  Yêu cầu thông thạo tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ) chỉ được chấp nhận nếu đây là yêu cầu cần thiết để làm việc có hiệu quả ở vị trí mà yêu cầu này được áp đặt cho.

 • Quy tắc Chỉ sử dụng tiếng Anh

  Quy tắc chỉ sử dụng tiếng Anh phải được thông qua vì các lý do không mang tính phân biệt đối xử. Quy tắc chỉ sử dụng tiếng Anh có thể được sử dụng nếu quy tắc này là cần thiết để đẩy mạnh năng suất làm việc an toàn và hiệu quả, hoặc hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả. Các chủ thuê lao động phải cung cấp các thông báo thỏa đáng về quy tắc chỉ sử dụng tiếng Anh.

Các vấn đề về Nhập tịch

 • Các yêu cầu về nhập tịch Hoa Kỳ

  Đề mục VII không cấm việc phân biệt đối xử về nhập tịch. Tuy nhiên, đề mục VII sẽ bị vi phạm, bất cứ khi nào việc phân biệt đối xử về nhập tịch có mục đích hoặc ảnh hưởng của việc phân biệt đối xử trên cơ sở nguồn gốc quốc gia. Điều khoản chống phân biệt đối xử của Đạo luật về Nhập cư và Quốc tịch, do Bộ phận phụ trách Quyền của Người nhập cư và Người lao động thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ áp dụng thi hành, cấm các chủ thuê lao động, mà có từ bốn nhân viên trở lên, không được phân biệt đối xử do bởi tình trạng nhập tịch với công dân Hoa Kỳ và các tầng lớp người có quốc tịch nước ngoài nhất định mà được cấp phép lao động tại Hoa Kỳ về việc thuê mướn, sa thải, và tuyển mộ hoặc giới thiệu việc làm có tính phí.

 • Phạm vi bao hàm cho người có quốc tịch nước ngoài

  Đề mục VII và các luật chống phân biệt đối xử khác cấm việc phân biệt đối xử với các cá nhân được tuyển dụng tại Hoa Kỳ, bất kể tình trạng nhập cư hoặc việc cấp phép lao động.